Priče iz izbjeglištva – Rahima Hatić

Tokom rata u Bosni i Hercegovini ,  ljudi su preko noći gubili sve. Imovina  je bombardovanjem ili vatrom uništena, pokradena . Pravde nije bilo. Krade se sve što se može zamisliti, novac , nakit, oružje, nemještaj, kulturna baština… Rahima Hatić je jedna od osoba koja je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu sa svojom porodicom…