BiHCAH slavi 25 godina svog postojanja

Petog  decembra Bosnia and Herzegovina Community Association in Hertfordshire je proslavila 25 godina svog postojanja.  Jedina  BiH  organizacija  u  Velikoj Britaniji koja pokriva čitavu grofiju (Hertfordshire) pa i šire pokrivajući  grofiju  Essex i veliki dio Sjevernog Londona.  Od samog početka  bez pomoći “ Bosna Projekta” (Bosnian Project) morali smo se snalaziti i oslanjati isključivo na…