Razgovor sa Nj.E Vanjom Filipović: Uticaj Brexita na Bosnu i Hercegovinu i bh.građane u Velikoj Britaniji

U jeku pandemije, Brexit je slobodno možemo reći još u sjeni.  Britanija je napustila jedinstveno tržište EU i carinsku uniju, koji omogućavaju slobodnije kretanje ljudi, roba i usluga među članicama.  Mnogi bh.građani su imali priliku  pogledati online program BH UK Networka gdje je bio gost sa NJ.E. Vanjom Filipović, ambasadorom BiH u Velikoj Britaniji. U…