Popis stanovništva 2021 u UK: Šta ukoliko niste popunili online formular do 21. Marta?

Ovih  dana, na  vaše  adrese su pristizale koverte sa pristupnim  kodom za ispunjavanje online formulara za popis stanovništva. Većina stanovništva  ih je dobila i odradila online. MILIONI ljudi širom Engleske, Walesa trebali su dobiti ili pismo sa šesnaestocifrenom šifrom ili papirnati obrazac za popis stanovništva 2021. godine. Napominjemo, 21. marta ove godine, u Engleskoj i…

Online Biznis Forum i b2b sastanci sa bh.dijasporom „Potencijali i perspektive investiranja u metalski sektor i prateće industrije u BiH“

Projekat „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama, organizuje poslovni online Biznis Forum za predstavnike bh.dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti metalskog sektora…