RED PANDA – NAUČIMO ZAJEDNO NAŠ JEZIK

Red Panda je edukativna platforma koja je u svojoj osnovi i na samim počecima bila namijenjena za učenje engleskog jezika. Tim nastavnika engleskog jezika realizuje plan rada sa učenicima širom svijeta. Nakon niza prijedloga, izvršene analize tržišta Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država, te iskazane zainteresovanosti i parametara koji pokazuju da je učenje bosanskog, srpskog…