News & Updates

Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, uz asistenciju Svjetske banke – Međunarodne finansijske organizacije, provodi mnoge aktivnosti vezane za privlačenje stranih investicija i podršku investitorima, te da u okviru programa rada, planira proširiti aktivnosti koje se odnose na privlačenje stranih investicija.

U tom kontekstu FIPA želi da prikupi podatke o svim institucijama/firmama/pojedincima spremnim da zajedno sa FIPA-om pruže doprinos u privlačenju investicija i poboljšanju ekonomskih prilika u BiH.

Iz navedenih razloga FIPA je izradila anketu, kako bi prikupila informaciju za svaku zemlju značajnog investitora za BiH, a u kojima je aktivna i bosanskohercegovačka dijaspora, sa ciljem kreiranja posebnih strategija za privlačenje stranih investicija za svaku od država.

 

Anketa je dostupna putem linka:

https://docs.google.com/forms/d/1L_a5GKjry_jkD3uV98huq2BDBsA1JEehIV4htrXoU8A/viewform?edit_requested=true

 

Prema informaciji FIPA, predmetnu anketu potrebno je popuniti do 19. Juna 2020. godine. Za popunjavanje iste je potrebno nekoliko minuta vremena. Svi podaci ostaju povjerljivi.