News & Updates

Tijekom prošlog vikenda, članovi bh.asocijacije Hertfordshire posjetili su prostorije Bosanske kuće i ujedno održali sastanak sa menadžmentom BH UK Networka.  BH građani koji rade i žive u Hertfordshire su grupa  sjajnih , ambicioznih i vrijednih ljudi koji već skoro tri decenije pokušavaju približiti svojoj djeci njihovu domovinu. 

Ovom prilikom razgovaralo se o razvoju bh.asocijacije Hertfordshire, o obilježavanju Dana bijelih traka i 30.godina od dolaska logoraša u Hertforshire, i o mnogim drugim temama.

Jedna od aktuelnih tema o kojoj se razgovaralo bila je i podnošenje prijava za glasanje  birača u Velikoj Britaniji za predstojeće Opće izbore u Bosni i Hercegovini. Jedno je sigurno.  Osim prirodnih bogatstava koje posjeduje domovina, trenutno najveći potencijal su ljudi koji žive izvan nje. Osim ekonomske, politička snaga bosanske dijaspore može biti odlučujuća za promjenu ukupne političke slike u BiH. 

BH UK Network zajedno sa svojim članicama, uključujući i bh.asocijaciju Hertforsdhire će uz pomoć Nj.E. Vanje Filipovića, ambasadora BiH u Velikoj Britaniji,  održati skupove širom Velike Britanije na kojima će se bh.građani i građanke  moći upoznati sa načinom elektronske registracije i time odigrati značajnu ulogu na predstojećim izborima.

 

Anes Cerić, Almin Kazić,Sabahudin Kulašić, Kelima Dautović, Džemal Paratušić, Aldijana Paratušić