News & Updates

Rim, 6.maj 2021.

 Iz Rima nam je došla zvanična potvrda odluke da je prof.dr.Sanel Jakupović, prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju Panevropskog univerziteta Apeiron krajem aprila 2021. izabran za člana rukovodstva italijanske Konfederacije evropskih udruženja profesionalaca i kompanija (Confederazione Associazioni Europee di Professionisti e Imprese – AEPI) sa sjedištem u Rimu i područnom kancelarijom u Briselu. Profesor Jakupović će u naredne četiri godine u svojstvu stranog delegata obavljati dužnost koordinatora AEPI za Bosnu i Hercegovinu.

 Konfederacije evropskih udruženja profesionalaca i kompanija (AEPI) je najveća italijanska asocijacija koja okuplja poslodavce i profesionalna udruženja, mnogobrojne stručnjake, menadžere i predstavnike malih i srednjih preduzeća, sa ciljem da im osigura adekvatnu institucionalnu i sindikalnu zastupljenost u odnosu na globalne ekonomske tokove i nacionalnu ekonomiju. Strateški cilj je promocija „Made in Italy“ kroz unaprjeđenje konkurenstnosti malih i srednjih preduzeća na nacionalnom nivou i širom EU i svijeta.

 Profesor Jakupović je naglasio da je njegov izbor za delegata AEPI plod dugogodišnje međunarodne saradnje sa predstavnicima italijanske akademske i poslovne zajednice koju je ostvario kroz projekte Panevropskog univerziteta Apeiron i italijanskih partnera, te je u tom smislu zahvalio dr.Dijegu Moskeniju (Diego Moscheni), bivšem počasnom konzulu Bosne i Hercegovine u Italiji i aktuelnom potpredsjedniku AEPI za Sjevernu Italiju na prilici da na izbornoj skupštini u aprilu 2021.bude izabran kao strani delegat – koordinator za Bosnu i Hercegovinu AEPI konfederacije.

 Za predsjednika nacionalne AEPI konfederacije je izabran Dino Minoi, stručnjak za evropsko planiranje, subvencionirane finansije i teritorijalne politike, specijalizirao se za komunikaciju s javnom upravom, gdje je proveo veći dio svoje karijere koja je započela s nepunih dvadeset godina u općinskom vijeću grada Manduria u pokrajini Taranto. Izabran 2013. godine u gradsko vijeće glavnog grada Rima. Bio je predsjednik posebne komisije Rimske prestonice za politike zajednice – poslovi zajednice, strukturni fondovi i inicijative zajednica i odnosi s Europskom komisijom, član komisije za socijalne politike, javne radove i kulturu Rima, direktor Zétema Progetto Cultura. Bivši regionalni predsjednik Puglie i član nacionalnog vijeća Udruženja vinskih gradova.

Čestitamo prof.dr.Sanelu Jakupoviću na ovom uspjehu.

Link s detaljima:

https://www.confederazioneaepi.it/chi-siamo/