News & Updates

Prostorije Bosanske kuće su u jutarnjim satima ponedjeljka bile ispunjenje kreativnošću. Studentkinje sa Birmingham City South koledža i Golden Hillock škole sa damama bosanskohercegovačke zajednice iz Birmingama su zajedničkim snagama pripremale kreativni material za Svjetski dan izbjeglica. Domaćin radionice je bio Bosnia UK Network, koji je u kooperaciji sa South City koledžom  i Salmom Zulfiqar organizovao kreativnu radionicu sa ciljem da se na jedinstven i kreativan način predstave žene izbjeglice iz različitih krajeva svijeta, a koje su našle utočište na tlu Velike Britanije.

Radionicu je vodila Salma Zulfiqar, međunarodna apstraktna umjetnica i aktivistkinja koja radi na migracijama. Njeni trenutni kreativni projekti fokusiraju se na osnaživanje žena izbjeglica i migranata promičući integraciju, radeći na sprečavanju zločina iz mržnje i ekstremizma.

U Bosanskoj kući više od 40 žena se okupilo da izrade slike koje odražavaju jedinstvo i solidarnost i razgovaraju o načinima promicanja mira i tolerancije u zajednici. Umjetnica Zulfiqar je sve slike sakupila i umjetnički preradila u jedinstveno djelo ” UNITY”.

Njezina umjetnička djela izložena su u Londonu, Birminghamu, Parizu, Grčkoj i Dubaiju, a proslavljena je kao jedna od najinspirativnijih žena u Birminghamu u knjizi “Once Upon A Time in Birmingham – Women Who Dared to Dream” (Jednom u Birminghamu – Žene koje su se usudile sanjati).Salma je također radila širom svijeta sa Ujedinjenim nacijama na podizanju svijesti o humanitarnim pitanjima  u zemljama u sukobu  i razvoju kao što su Afganistan, Pakistan, Jemen, Sirija, Egipat, Somalija, Čad i Kenija

Radionica je bila za sve zainteresovane dame koje su iskoristile priliku da se međusobno upoznaju i razmijene svoja iskustva kao izbjeglice, a ujedno i  nasmiju i iznenade se svojom kreativnošću.