News & Updates

Obavještavamo vas da je Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu zaprimila pozivno pismo Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za učešće na 41. Međunarodnom sarajevskom festivalu turizma i 8. Međunarodnom sajmu hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa, koji će se održati u periodu od 23.- 25. oktobra 2019. g.

Sarajevski festival turizma predstavlja važno mjesto okupljanja svih učesnika turističke ponude, te bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.

Program obuhvata:
• Prezentaciju domaće i inostrane turističke ponude;
• Promociju domaćih turističkih i prirodnih potencijala;
• Promociju domaćih i inostranih touroperatera i turističkih kompanija;
• Ponudu domaćih i inostranih turističkih kapaciteta;
• Promocija svih oblika turizma;
• Ponuda zimskih turističkih centara u zemlji i regionu;
• Ponuda odmora na moru u BiH i region;
• Snadbjevanje i opremanje turističkih objekata;
• Ponudu gastro-programa prehrambenih proizvoda i pica.

Više informacija o navedenom događaju mogu se naći na web stranici: http://www.skenderija.ba/index.php/sarajevskisajam/festivalturizma

U prilogu dostavljamo pozivno pismo organizatora, aplikaciju za prijavu učešća i ugovor o opštim uslovima za učešće na sajmu.

Kontakt osoba: Dejana Selimović, tel: +387/33 201-183, e-mai: dejana.s@skenderija.ba

 

Molimo zajednicu udruženja u Velikoj Britaniji „BH UK NETWORK“ da proslijedi pozivno pismo svim bh udruženjima, klubovima i asocijacijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, i drugim kontaktima u zemlji prijema, te ako je u mogućnosti da pismo postavi na svoj web portal. 

 AMBASADOR

 Vanja Filipović