News & Updates

Komisija za pripremu kandidature Grada Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024. poziva sve umjetnike porijeklom iz  Mostara koji aktivno djeluju na evropskom prostoru, da se jave istoj radi uspostavljanja saradnje u okviru programske linije “Mostar u koferu”
Projekat je zapoceo jos 2017.godine, a ispod slijede sve informacije o istom, hronoloski poredane.

Odlukom Gradonačelnika Mostara broj 02-42-13501/17 o kandidaturi Grada Mostara za Evropsku prijestolnicu kulture 2024 (EPK Mostar 2024); Grad Mostar, njegove institucije, nevladin sektor i građani su tokom 2017. i 2018. godine svojim angažmanom na projektu;  pokrenuli su slojevite mehanizme iz oblasti kulture, ekonomije, komunikologije, turizma arihiketrure..itd.

Ovi pozitivni procesi su u konačnici prepoznati u Briselu, kao jedno od velikih priznanja Mostaru na međunarodnom planu.

Evropska komisija (Brisel – Panel Eksperata) je u novembru 2018. objavila da je Mostar, kao  kandidat za Evropsku prijestolnicu kulture 2024; uspješno prošao predselekcijsku fazu i stigao u finalni krug odlučivanja o ovoj prestižnoj tituli koja će se, na jesen 2019. dodjeliti jednom gradu izvan EU.

Umjetnički koncept kandidature se zasniva na četiri glavne programske linije kojima je cilj  da povežu Mostar iznutra – Urbana sinapsa, Mostar sa Hercegovinom i Europom – Svjetla Hercegovine, Grad sa njegovom dijasporom – Mostar u koferu i da odredimo zajedničku budućnost – Kvantni skok !

Za uspješno realizovanje programske linije Mostar u koferu potrebno je, između ostalog, ostvariti saradnju sa umjetnicima porjeklom iz Mostara koji aktivno djeluju na evropskom prostoru i sa njima precizno difinisati program koji bi (shodno domenu umjetnosti kojom se bave) ušao u Programsku liniju Mostar u koferu i tako postao zvanični program ovog Projekta.

Molimo sve one koji su u mogucnosti da nam pošaljete Vaša saznanja o umjetnicima iz Mostara i eventualni kontakt sa njima kako bi mogli nastaviti poslove na realizaciji.

Molimo umjetnike porijeklom iz Mostara, a koji zive u dijaspori, da nam odgovorite da li ste raspoloženi da učestvujete u ovom Projektu i shodno Vašim afinitetima i aktivnostima, sugerišete program koji bi se mogao relizirati.
Mozete slati Vase odgovore na mail: mustafa.alendar@gmail.com

Enisa Bukvić-Bosnia UK Network