News & Updates

EMB-GB-LON

Broj: 129-4-05-4-217-1/19

Datum: 03.07.2019. godine

                                                                                                  

BH UK NETWORK

 

Predmet: „Connecto 2019 – poslovna saradnja sa dijasporom“, pozivno pismo – dostavlja se;

 

Obavještavamo vas da je Ambasada Bosne i Hercegovine u Londonu zaprimila pozivno pismo „INTERA Tehnološkog parka sa sjedištem u Mostaru, kojim obavještavaju da zajedno sa suorganizatorima i partnerima organizuju poslovne susrete i druženja sa preduzetnicima iz dijaspore.

 

„Connecto 2019 – poslovna saradnja sa dijasporom“ će se održati u četvrtak, 25. jula 2019. godine, sa početkom u 12:00, u objektu INTERA Tehnološkog parka, na Bišću polju u Mostaru.

 

Navedeni poslovni događaj ima za cilj da omogući uočavanje zajedničkih poslovnih prilika i novih partnerstava bosanskohercegovačkoj dijaspori i domaćim preduzetnicima. Registracija za učešće se može naći na linku: http://connecto2019.talkb2b.net/.

 

U prilogu dostavljamo promotivni letak za međunarodne B2B susrete koji se održavaju pod nazivom „Connecto 2019 – poslovna saradnja sa dijasporom“.

 

Molimo krovno udruženje bosanskohercegovačke dijaspore „BH UK NETWORK“ da proslijedi pozivno pismo svim bh udruženjima i asocijacijama u Ujedinjenom Kraljevstvu, te da informativni letak  postave na svoj web portal.

 

Otpravnik poslova a. i.                                                                          

 Igor Bašić

 

 

http://connecto2019.talkb2b.net/