News & Updates

”Okrugli sto o očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu i povećanom učešću iseljeništva u razvoju politika u BiH” organizirali su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH  i Grupacija Naša perspektiva dana 17.4.2019.godine u hotelu Bosnia u Sarajevu.

Skupu je prisustvovalo 35 učesnika među kojima je bilo 16 predstavnika dopunskih škola / nastavnika maternjeg jezika / predstavnika organizacija iz dijaspore iz 5 zemalja (Austrija, Njemačka, Slovenija, Švedska, Velika Britanija), predstavnici institucija u BiH nadležnih za suradnju s iseljeništvom i dopunsko obrazovanje: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, kao i predstavnici entitetskih i kantonalnih institucija i Brčko distrika BiH iz oblasti obrazovanja i kulture, te predstavnici Grupacije Naša perspektiva.

 

Okrugli sto organiziran je s ciljem doprinosa predstavnika iseljeništva razvoju Okvirne strategije suradnje s iseljeništvom s fokusom na očuvanju jezika, kulture i identiteta u iseljeništvu, potrebama i  izazovima, te preporukama Europske komisije vezanim za ovu oblast.

U prvom dijelu Okruglog stola predstavljene su aktivnosti na unaprjeđenju dopunskog obrazovanja, iskustva i modeli učenja maternjeg jezika u iseljeništvu, dok je drugi dio bio posvećen učešću isljeništva u razvoju politika.

Predstavnici iz iseljeništva su iskazali svoje zadovoljstvo na prilici koja im je pružena da iznesu predstavnicima institucija BiH svoje aktivnosti koje provode u dopunskim školama, učenju maternjeg jezika kao i poteškoćama s kojima se susreću. Izraženo je obostrano zadovoljstvo ovakvom vrstom skupa te dogovoreno da se slični skupovi organiziraju u budućnosti. Na okruglom stolu doneseni su i određeni zaključci čijoj realizaciji će pristupiti institucije u BiH kao i predstavnici iz iseljeništva.

Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH