News & Updates

Projekat „Dijaspora za razvoj“ (D4D), koji  je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP BiH i IOM BiH, u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama, organizuje poslovni online Biznis Forum za predstavnike bh.dijaspore, lokalnih zajednica, bh. poduzetnika i udruženja iz oblasti metalskog sektora i pratećih industrija.

Biznis Forum ima za cilj da predstavi potencijale za ulaganje bh.dijaspore u metalski sektor i prateće industrije, prezentira uspješne priče dosadašnjih investitora, te da kroz individualne b2b sastanke podrži lokalne zajednice i bh. poduzetnike u pronalasku svojih potencijalnih investitora i poslovnih partnera iz bh.dijaspore.

Biznis Forum će se održati online 7.aprila 2021.god. (srijeda) sa početkom u 10 sati, a za učešće je potrebno izvršiti registraciju na web platformi https://metal-d4d.b2match.io/ . Kompletan sadržaj Biznis Foruma  (konferencijski dio i b2b pojedinačni sastanci) će se održavati preko iste navedene platforme i sve što trebate jeste računar ili mobitel (sa kamerom i mikrofonom). Platforma omogućava da vrlo jednostavno kreirate svoj profil, opišete investicioni projekat i/ili ideju, pretražiti profile ostalih registrovanih učesnika, te zakažete sastanke sa Vama interesantnim potencijalnim partnerima u BiH i bh.dijaspori.  

Tematske oblasti:

 • Metali i proizvodi od metala
 • Mašine i uređaji
 • Autoindustrija
 • Rudarstvo
 • Inžinjering, dizajn i konsalting
 • IT rješenja
 • Građevinarstvo i građevinski materijali
 • Energija
 • Elektrika i elektronika
 • Zaštita okoliša

Prednosti učešća na Biznis Forumu:

 1. Umrežavanje (online b2b sastanci sa predstavnicima bh.dijaspore, lokalnih zajednica, bh.firmi, udruženja)
 2. Predstavljanje ideja/inicijativa/projekata/potencijala za investiranje, izvoz proizvoda i usluga, generisanje novih radnih mjesta, zajednička ulaganja, javno-privatno partnerstvo i sl.
 3. Pregled uspješnih priča investiranja bh.dijaspore u BiH

Registracija na događaj je besplatna.

Oficijelni jezik: bosanski

Rokovi:

 

15/03 – 06/04/2021 Online registracija učesnika, izrada biznis profila i rezervacija b2b sastanaka
 

07/04/2021

 

Biznis forum i b2b sastanci sa bh.dijasporom – online

 

Besplatno se registrujte za učešće na ovom važnom poslovnom događaju na stranici:

https://metal-d4d.b2match.io/signup

Za dodatne informacije i pomoć prilikom registracije kontaktirajte:

Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA

Ured za ekonomsku saradnju sa dijasporom SERDA

kontakt osoba: Aida Džamalija Duran

tel: +387 33 641 520

e-mail: aida@serda.ba

 

Web platforma:      https://metal-d4d.b2match.io/

Vrijeme:                    07/04/2021, srijeda                                           

 

AGENDA

10:00 – 10:20    Pozdravni govor

Predstavnik Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Predstavnik Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini

Predstavnik UNDP-a

Ševkija Okerić, Direktor Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA

10:20 – 10:40   Potencijali investiranja u metalski sektor i prateće industrije i mogućnosti za angažman   

                            bh.dijaspore

                            Mirsad Jašarspahić, Potpredsjednik Privredne/Gospodarske Komore Federacije Bosne i

Hercegovine

                              Ambasador BiH u nekoj od zemalja EU

10:40 – 11:00   Diskusija učesnika, pitanja i odgovori

11:00 – 11:30   Investicije bh.dijaspore u metalski sektor i prateće industrije – Uspješne priče

doc.dr.sc. Samir Kamenjaković, Gradonačelnik Grada Živinice

Branka Janko, Direktorica Razvojne agencije Žepče

 1. Samir Vildić, Direktor kompanije BPI – Bosnia Partnership Investment

11:30 – 11:50   Diskusija učesnika, pitanja i odgovori

11:50 – 12:00   Pauza

12:00 – 16:00   Individualni B2B sastanci (preko platforme https://metal-d4d.b2match.io/ )