News & Updates

U Bosanskoj kući u Birminghamu održan je sastanak odbora Remembering Srebrenica za regiju West Midlands. Analizirane su aktivnosti oko obilježavanja ovogodišnje komemoracije genocida u Srebrenici. Pozitivno je ocijenjeno da je u Velikoj Britaniji održano više od hiljadu i sto raznih događaja po čemu Velika Britanija prednjači u svijetu.

U 2019. je više od 1100 događaja održano u Velikoj Britaniji, kojim je prisustvovalo veliki broj ljudi. Osim komemoracija, organizacija “Sjećanje na Srebrenicu” radi u školama širom zemlje te je kroz obrazovne pakete o lekcijama naučenim iz genocida u Srebrenici i drugim obrazovnim aktivnostima radila sa više od 95.000 djece. Ovim mnogobrojnim skupovima prisustvovale su razne ličnosti iz svijeta politike, sporta, umjetnosti, svako ponaosob sa jednim zadatkom, da se radi na osvješčivanju ljudi, na obrazovanju, na izgradnji budućeg mira, poštovanja i tolerancije među svim ljudima bez obzira na porijeklo, naciju, vjeru, spol, drustveni status.

Diskutovalo se i o organizaciji 25.godišnjice genocida u Srebrenici. Planovi su za iduću godinu da se organizuje još veći broj aktivnosti nego prethodne godine a centralna komemoracija za regiju u West Midlands održant će se u Birmingamu, 8 jula, a o lokaciji bit će naknadno odlučeno.

Još jednom pozivamo građane u Velikoj Britaniji da se uključe u regionalne odbore Remembering Srebrenice te na taj način aktivno pomognu i doprinesu unaprijeđenju i realizaciji planiranih aktivnosti.