News & Updates

Bosnia UK Network u kooperaciji sa lokalnim organizacijama i timom  Neighborhood News Online kao dio programa Aging Better je organizovala  radionicu o upotrebi javnih medija i interneta u reklamne i obavještajne svrhe. Radionica je održana u prostorijama Bosanske kuće u jutranjim satima. Volonterske organizacije, grupe i pojedinci koji aktivno rade i djeluju u  području Balsall Heath i Sparkbrook su imali priliku dobiti besplatnu internet obuku i podršku

 

Cilj ove radionice jeste da svi prisutni saznaju kako najbolje iskoristiti internet, javne medije i kako osigurati da lokalni ljudi čuju o uslugama i aktivnostima lokalnih organizacija, te promovisati svoj rad različitim donatorima i partnerima.