News & Updates

Red Panda je edukativna platforma koja je u svojoj osnovi i na samim počecima bila namijenjena za učenje engleskog jezika. Tim nastavnika engleskog jezika realizuje plan rada sa učenicima širom svijeta.

Nakon niza prijedloga, izvršene analize tržišta Zapadne Europe i Sjedinjenih Američkih Država, te iskazane zainteresovanosti i parametara koji pokazuju da je učenje bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika potrebno, odlučili smo proširiti naše usluge.
Nakon dobijenih rezultata, koji pokazuju da bosanskohercegovačka dijaspora, posebno generacije koje su rođene izvan države, a čije porijeklo potiče iz Bosne i Hercegovine, oformili smo tim nastavnika bosanskog jezika, koji vrijedno i predano edukuju našu mladost.

Zahvaljujući našoj edukativnoj platformi, učenik/učenica će imati priliku u realnom vremenu, u direktnoj komunikaciji sa nastavnikom ili nastavnicom učiti jezik, putem individualnih časova, koji su potpuno prilagođeni planu i programu škola u Bosni i Hercegovini.

VIZIJA

Naš cilj je da izgradimo emotivnu vezu naših učenika prema maternjem jeziku, kulturi i tradiciji.

PROGRAM

Naš program je baziran na kurikulumu koji se koristi u bosanskohercegovačkim školama i prilagođen je djeci koja se nalaze izvan granica Bosne i Hercegovine. Program je dizajniran na način da podstakne naše učenike na učenju novih i razvijanju postojećih vještina govora i jezika, kao i jačanju samopouzdanja za komunikaciju, te u konačnici da omoguće našim učenicima da ispravno pišu, čitaju i govore svoj maternji jezik.

Za više informacija posjetite slijedeću web stranicu:

RED PANDA / EDUKATIVNA PLATFORMA