News & Updates

Humanitarno udruženje “Istina” i “Radio BH dijaspore” po DRUGI put organizuju Internacionalni kongres humanitarnih udruženja i organizacija. Ovaj put i osnivačku skupštinu. Prvi kongres  bio je održan u novembru 2018. godine  u Sarajevu u saradnji sa Centrom za promociju civilnog društva (CPCD)  a drugi će biti održan 13 i 14 decembra 2019.godine u Mostaru u saradanji sa U.G “Zajedno za naš grad”Mostar.

Prvom kongresu prisustvovali su predstavnici iz Bosne i Hercegovine, Holandije, Švicarske, Italije, Amerike, Australije, Njemačke  i Engleske. Ovaj put se očekuje prisustvo više  udruženja , kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz Dijaspore. Upravo zbog toga, neophodna im je finansijska pomoć.

Cilj ovog Kongresa je  ujedinjenje svih HO iz BiH i Dijaspore u cilju boljeg, efikasnijeg i transparentnijeg rada. Takođe da bi se izbjegle pronevjere i davanje pomoći istim osobama od strane više HO. Želja im je da naprave i socijalnu kartu Opština/Općina kao i same države. Zbog toga na ovom Kongresu, organizuju i osnivačku skupštinu kada će se ujedno izabrati i predsjedništvo i upravni odbor. Cilj svega ovoga jeste organizacija zajedničkog udruženja pod nazivom “Savez HO”.

Na  Prvom kongresu je bilo prisutno 150  osoba (učesnici Kongresa i specijalni gosti) , ovaj put se očekuje oko 250 ucesnika. Humanitarno udruženje “Istina” i “Radio BH dijaspore”  se nadaju da će ljudi prepoznati vrijednost ovog Internacionalnog Kongresa i da će u datim mogućnostima svojim sponzorstvom  pomoći pri organizaciji.

Zavisno od visine donacije dobijate :

 1. Vač logo na plakati i na svim štampanim dokumentima.
 2. Logo na FB i web strani “Radio BH dijaspore”.
 3. Intervju na “Radio Bh dijaspore” i video prilog na “Istina TV”.
 4. Vaš logo na stranici udruženja “Zajedno za naš grad” Mostar.

 

                TROŠKOVI DRUGOG INTERNACIONALNOG KONGRESA

 • Zakuska ( hrana, piće i kafa na pauzi) za 250 osoba

3500.00 km.

 • Promo materijal (fascikle, olovke, blokovi za pisanje, štampani matrijal)

2000,00 km

 • Plakati ( 25 kom)       00 km
 • Grijanje sale (6 h x 60 km)                           00 km
 • Majice za djevoke koje će biti hostese (10 kom po 13 km)

130.00 km

 • Dnevnice za djevojke                                                                               00 km
 • Tehnički rad (projektor, ton, mikrofoni)                           00 km

Ukupni troškovi:                                                                                                     6440.00 km

 

Svoju donaciju možete dati i u vašim proizvodima.

Učesnici plaćaju sami svoje spavanje.

Ukoliko Vam se svidjela ideja i odlučite  doprinijeti donacijom, molimo Vas kontaktirajte slijedeće osobe.

 

Munira Džabija – predsjednica udruženja “Istina”  ( 062 419 388)

Naida Ribić – vlasnica “Radio BH Dijaspore” ( 00 31 61 51 66 383)

Nermin Mehić – predsjednik U.G “Zajedno za nas grad ”Mostar (060 317 9641)