News & Updates

Zaključci i odluke “On-line” SASTANAKA GO SSD BiH

Datum: ponedjeljak, 25.04.2022.

  •  17.SP Dijaspore BiH u futsalu koje ce se odrzati u Izmiru prijavljeno je 11 drzava. Svi potrebni uslovi (dvorana, sudije, smjestaj, obroci I napici za vrijeme odigravanja prvenstva, svecana vecera i koncert, pehari I medalje) su obezbijedjeni I sve je spremno za odrzavanje prvenstva.
  • Na prethodnom sastanku je bilo dluceno je da se “Svecana Akademija” povodom 20 godina postojanja i rada SSD BiH odrzi u Sarajevu, 24.06. ili 25.06.2022., a da se
  • Kongres SSD BiH odrzi krajem septembra 2022. U Sarajevu. Medjutim radi novonastale situacije vezano za obezbijedjenjem sredstava i popunjenosti termina prostora (Vijecnica) donesena je jednoglasna odluka da se Svecana akademija povodom 20 godina odrzi u okviru 11. Kongresa SSD BiH, a da datum bude 02.07.2022. Treba provjeriti stanje sa svecanom dvoranom u zgradi Parlamentarne skupstine BiH (Sehovic).
    Takodjer odluceno je da sve clanice najkasnije do 02.05.2022. predloze clanove iz svojih drzava za sekretarijat kongresa koji ce pripremiti plan aktivnosti i raditi na daljnoj organizaciji.
  • Odluceno je da se potpise Memorandum o saradnji izmedju Grada Sarajeva i SSDBiH, a koji je dostavlje na razmatranje od strane gradskog vijeca.
  • Odluceno je da sve clanice sto prije odrede moderatore (kontributore) za FB stranicu SSDBiH, da svoje aktivnosti prezentuju na FB stranici SSDBiH I da odrze jedan zajednicki orjentacioni sastanak (zaduzen: Almir Balihodzic);
  • Naredni sastanak GO SSD BiH: 20.05.2022. u Izmiru, pocetak u 09:00 časova.