News & Updates

NHS Volonteri je nova grupa koja će obavljati jednostavne nemedicinske zadatke kako bi pružili podršku ljudima u Engleskoj koji su zamoljeni da ostanu u izolaciji i zaštite se  od koronavirusa zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.  Zdravstveni radnici će iskoristiti pomoć volontera kako bi osigurali da  ljudi koji pripadaju kategoriji ljudi jako osjetljivih na koronavirus (COVID-19) mogu ostati sigurni i dobro kod kuće.

 

Prema najnovijim zvaničnim podacima, do sada se prijavilo više od 700 000 volontera. Premijer Velike Britanije se zahvalio svim prijavljenim volonterima i istakao da će upravo ovi volonteri odigrati absolutno važnu ulogu u borbi protiv korona virusa Covid-19.

Ko se može pridružiti i koji su zadaci?

NHS-u i socijalnoj zaštiti hitno je potrebno da se ljudi pridruže NHS-ovim volonterima kako bi obavili jednostavne, ali važne zadatke, uključujući vožnju ljudi do i iz bolnice i isporuku hrane i lijekova. Volonteri će također podržati NHS prijevozom važne opreme i potrepština, te obavljanjem redovnih telefonskih poziva kako bi provjerili ljude koji se izoliraju kod kuće.

Imajte na umu da, u skladu sa trenutnim pravilima „Ostanite kod kuće“ u Velikoj Britaniji, možete volontirati za poslove van svoje kuće ukoliko ispunjavate SVE dole navedene uslove:

 

  • Dobro ste i nemate simptome poput kašlja ili visoke temperature, i nema nikoga u vašem domaćinstvu sa prethodno navedenim simptomima
  • Nemate još navršenih 70 godina
  • Niste trudni
  • Nemate dugoročnih zdravstvenih stanja koja vas čine ranjivim na koronavirus

 

Moram ostati kod kuće – mogu li ipak pomoći?

Možete se prijaviti kao telefonski volonter “prijavite se i razgovarajte” čak i ako ostajete kod kuće i ako ste u nekoj od gore navedenih grupa.

 

Kako se pridružiti?

Samo se ovdje registrujte

https://www.goodsamapp.org/NHSvolunteerresponders

i od vas će se tražiti da odaberete zadatke sa popisa. Nakon što su registracija i provjera obavljene, možete preuzeti aplikaciju GoodSAM Responders. Lokalni volonterski zadaci bit će usmjereni na vaš telefon uz upozorenje kada aplikaciju prebacite na “on duty”.

 

Zašto su uspostavljeni NHS volonteri?

Od vitalnog je značaja da timovi zdravstva i socijalne skrbi lako povezuju ljude u izolaciji sa volonterima čiji su identiteti provjereni. Ova usluga ima za cilj pomoći ljudima koji imaju specifična zdravstvena stanja, što ih dovodi u visoki rizik od koronavirusa. Koristit će je ljekari, medicinske sestre i drugi tamo gdje ne postoji alternativna lokalna podrška za njihove pacijente, a pomoći će da se oslobode bolnički kreveti onima kojiima  najviše trebaju.