News & Updates

Vrhovni sud RS-a donio je presudu kojom je potpuno uvažio tužbu tužitelja i zahtjeve učenika i roditelja bošnjačke nacionalnosti Vrbanjci, Kotor-Varoš, odnosno učenika koji su pohađali Osnovnu školu “Sveti Sava” u Kotor-Varoši.

Advokat Haris Kaniža, koji je vodio ovaj predmet, potvrdio je medijima da je Vrhovni sud “na nesumnjiv i nesporan način utvrdio da su bošnjačka djeca bila diskriminisana, da su imala pravo na nacionalnu grupu predmeta i da se prema njima nejednako postupalo u odnosu na drugu djecu u RS.

Stoga je Vrhovni sud RS-a naložio da se u tuženu školu uvede nacionalna grupa predmeta – Bosanski jezik i književnost, Priroda i društvo, Historija, Geografija, kao i da se ti predmeti izučavaju po bosanskom nastavnom planu i programu iz Zeničko-dobojskog kantona u FBiH, budući da je taj kanton geografski najbliži Kotor-Varoši.

Presuda je pravosnažna i tužene strane su dužne da po njoj postupe.

“Presuda Vrhovnog suda bh. entiteta RS predstavlja tračak nade u uspostavljanje i funkcionisanje sistema koji će štititi ljudska prava i slobode”, naglasio je potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić.

Smatra da bi bilo puno bolje da je Vrhovni sud bh. entiteta RS ovakvu odluku donio i kod svog prvobitnog odlučivanja o istoj stvari.

“To bi bio još veći uspjeh. Na ovakav način ostaje utisak da je entitetski Vrhovni sud presudu donio na bazi svojevrsnog pritiska i ranije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine”, ukazao je.

U svakom slučaju, ova odluka je, kaže, za svaku pohvalu i ona pokazuje put za ostvarivanje prava i dokidanje sistemske diskriminacije koju provodi vlast ovog entiteta, ne samo u obrazovnom procesu, već i u drugim oblastima gdje su ugrožena prava građana od strane vlasti.

“Očekujemo da vlast u ovom entitetu provede ovu odluku i na njenoj bazi prekine sistemsku diskriminaciju i u svim drugim školama na prostoru bh. entiteta RS, kako druge obespravljene građane i njihovu djecu ne bi izlagala dugotrajnim sudskim procesima”, rekao je Salkić.

Istakao je i da presuda, koja je jedna od najvažnijih u proteklim godinama, ima ogroman značaj, jer je Vrhovni sud utvrdio da su djeca u Vrbanjcima diskriminisana, te da su imala pravo na nacionalnu grupu predmeta.

Također, veliko je ohrabrenje da su, kako kaže, sudovi, posebno sudovi u bh. entitetu RS, počeli donositi presude kada je u pitanju sistemska diskriminacija, na koju je konstantno upozoravao proteklih nekoliko godina.

Fena