News & Updates

Učenici OŠ “Podorašje”

O aplikantu

Prva škola na našem području počela je sa radom 1874. godine i rad u toj školi odvija se do početka Drugog svjetskog rata, tačnije do 1940. godine. Poslije pomenutog rata škola je srušena a materijal upotrebljen za izgradnju osnovne škole u Podorašju. Škola u Podorašju počinje sa radom 1947. godine u lokalnom mektebu, da bi 1949. godine bila izgrađena prva školska zgrada sa dvije učionice, kancelarijskim prostorom i stanom za učitelje.

Objekat centralne škole u Podorašju, kao i sama škola jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova na područnu grada Srebrenik. Naša škola trenutno broji 442 učenika i 54 zaposlenika. Posebno smo ponosni na činjenicu da smo jedna od najuspješnijih škola u Tuzlanskom kantonu i možemo se pohvaliti mnogobrojnim nagradama koje naši učenici osvajaju na opštinskim, kantonalnim i državnim takmičenjima.

Javna ustanova Osnovna škola „Podorašje“ Podorašje, Srebrenik, na svom školskom području organizira rad područnih škola:

– Područna četverorazredna škola Jasenica

– Područna četverorazredna škola Lisovići

– Područna četverorazredna škola Zahirovići

– Područna devetogodišnja škola Gornja Maoča

Sve naše područne škole rade u izuzetno teškim uslovima bez odgovarajuće opreme za rad.

Područne škola u Lisovićima, Zahirovićima i Jasenici su građene u periodu od 1953 do 1958 godine i u jako su teškom stanju. Sve zgrade su u jako lošem stanju, zidovi su popucali, krovovi prokišnjavaju, stolarija na školama je iz osamdesetih godina što otežava zagrijavanje školskih prostorija. Posebno nas zabrinjava činjenica da je naša područna škola u Lisovićima jedina javna ustanova u Bosni i Hercegovini koja je oštećena u zemljotresu koji je pogodio našu državu 30.08.2019. godine.

Posebno, najteže i najkritičnije stanje je u područnoj devetogodišnjoj školi Gornja Maoča u Gornjoj Maoči. Navedena škola Gornja Maoča je izgrađena 1966 godine i udaljena je od centralne škole 75 kilometara. Putna komunikacija je otežana i do nje se dolazi dijelom i makadamskim putem koji je u katastrofalnom stanju. Međutim raduje nas činjenica da se svake godine broj djece upisanih polaznika u tu područnoj školi povećava, tako da ove godine imamo upisana 63 učenika, što nas, sada u vremenu kada broj učenika u gotovo svim školama u BiH rapidno opada, čini jako sretnim. S tim u vezi, navedeni podaci nas obavezuju da tim učenicima obezbijedimo što bolje uslove za njihovo školovanje. Osim putne komunikacije problem također predstavlja i to što je većina učenika jako lošeg materijalnog stanja.

Školski inventar i pribor za rad koji se koristi svakodnevno je u jako lošem stanju. Nažalost nastavnici su primorani da koriste starija nastavna sredstva i pomagala, dok školski inventar (stolovi i stolice) koji se također koristi u izvođenju nastave je kupljen prije rata i samim time je jako star i istrošen. Najteža situacija je za predmet informatike jer se nastava izvodi prije svega praktično uz korištenje računara a računari u toj područnoj školi su nabavljena prije 10 godina i velika većina njih više i nije u funkciji.

Objekat centralne škole u Podorašju je izgrađen 1976 godine i zahvaljujući donaciji Ambasadi SAD renovirana je 2018 godine. Objekat centralne škole ima ukupno 8 kabineta i 2 učionice za učenike razredne nastave. Problem u centralnoj školi predstavlja sistem centralnog grijanja koji je urađen sedamdesetih godina prošlog vijeka. Radijatori su jako stari, cijevi su dotrajale i često pucaju, što nam otežava normalno odvijanje nastavnog procesa.

Međutim, problem koji zajednički pogađa i centralnu i sve područne čkole je nedostatak kvalitetnog školskog inventara. Klupe, stolice i table u centralnoj školi su nabavljene krajem devedestih godina prošlog vijeka, dok je u područnim školama stanje još i gore. Većina školskog inventara u područnim školama je iz osamdesetih godina prošlog vijeka, što za nas predstavlja poraznu činjenicu.

 

Broj odjeljenja i učenika:

Centralna škola u Podorašju – 14 odjeljenja; 289 učenika

Područna škola u Lisovićima – 2 odjeljenja; 38 učenika

Područna škola u Zahirovićima – 2 odjeljenja; 32 učenika

Područna škola u Jasenici – 2 odjeljenja; 20 učenika

Područna škola u Gornjoj Maoči – 5 odjeljenja; 63 učenika

Ukupan broj učenika u JUOŠ „Podorašje“ je 442.

Centralna škola posjeduje kabinet informatike sa 14 računara, koji su nažalost zastarjeli. Područna devetogodišnja škola u Gornjoj Maoči nažalost ne posjeduje ni jedan računar, a potrebno je 6 računara.

Za pomoć u nabavci namještaja i nastavnih pomagala smo se obratili humanitarna organizaciji Bošnjaka u Danskoj ”Most-bro”, koja djeluje u sklopu Islamske zajednice Bošnjaka u Danskoj, gdje su zastupljeni predstavnici iz svih 14 džemata. Organizacija se bavi sakupljanjem i dijeljenjem humanitarne pomoći i donacija u Bosni i Hercegovini. Poslijednjih nekoliko godina ukazuje se ogromna potreba za školskim inventarom u Bosni i Hercegovini te se organizacija usmjerila i u tom pravcu. Do sada je u škole u Bosni i Hercegovini upućeno na desetine kamiona sa školskim tablama, stolicama, stolovima, kompjuterima, projektorima i ostalim sitnim inventarom. Spomenuta organizacija ima dogovor sa tamošnjim Ministarstvom obrazovanja, taj dogovor se odnosi na školski inventar koji Ministarstvo poklanja organizaciji „Most bro“ a nakon toga, ova organizacija poklanja školsku opremu školama smještenim u Bosni i Hercegovini. Kada smo stupili u kontakt sa spomenutom organizacijom, naglasili su nam da je naša škola dužna da obezbijedi sredstva za transport školske opreme. Iz njihovog iskustva transport i papirologija za ovakav vid pomoći iznosi 5400 KM. Nažalost naša škola nije u mogućnosti obezbijediti kompletan iznos za troškove transporta, te se stoga obraćamo Vama za pomoć u pribavljanju jako kvalitetne opreme koja će, sigurno, poslužiti mnogim generacijama koje dolaze.

 

 

V.D. Direktor škole

/Hrustić Armin/