News & Updates

Poštovani,

 

Ja sam Fatima Mušanović. Rođena sam 1968. godine. Prije rata bila udata i 7 godina živila sretno sa mužom Mirsadom u braku. Kada  je počeo rat 1992 godine zarobljena sam sa svojim mužem. U logoru su nas razdvojili ja sam bila sa ženama a muža su odveli u muški zatvor. Tu smo se zadnji put vidjeli. Poslije raznih tortura koje sam preživjela ja sam razmjenjena poslije četri mjeseca. Znači u logoru sam provela četri mjeseca. Muž je ostao u logoru i do dan danas neznam ništa o njemu. Znači da je ubijen kao i mnogi drugi logoraši.Poslije rata sam se sama snalazila kako znam i umijem. Nisam mogla riješiti stambeno pitanje pošto je muž ubijen u logoru i nije poginuo u ARBiH. Trenutno živim sa majkom u njenom stanu, jer je i moj brat Salko zarobljen u ratu.. Odveden je u logor  gdje je i ubijen. Ja sam trenutno teško obolila i  krećem se uz pomoć štaka i drugih pomagala. 2013 godine operisana sam zbog intranijalne aneurizme. Sada imam velike problem sa kičmom. Doktori evo godinama  nemogu da riješe moj problem u Bosni. U zadnje vrijeme bolovi su sve veći i jači tako da sam najviše u ležećem položaju, što više sjedim i ako moram nekad uz pomoć štaka i slično da se krećem bolovi se pojačavaju i postaju nepodnošljivi. Zato sam svoje nalaze, slala u Tursku gdje doktori traže da dođem u Tursku na pregled što bi koštalo oko 2 600 eura, a operacija bi koštala dodatnih 9 000€. Kontakt na Fatimom Mušanović na Tel: 065 / 096 – 543

 

Hvala svima koji pomognu i onima koji barem podijele moj apel za pomoć.

RAČUN U KONVERTIBILNIM MARKAMA ZA UPLATE U BiH.
Raiffeisen Bank d.d., Zmaja od Bosne, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.
Račun,  TRN: 1613000000039728
Za liječenje: Mušanović Fatime

DEVIZNI RAČUN ZA UPLATE IZ INOSTRANSTVA:
Raiffeisen Bank d.d., Zmaja od Bosne, 71 000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina.
IBAN CODE: BA391613000000039728
SWIFT CODE: RZBABA2S
FULL BENEFICIARY NAME: Fatima Mušanović
FULL BENEFICIARY ADRESS: Butmirskog Bataljona 99, 71 210 Ilidža, Sarajevo
KONTAKT  SA  FATIMOM:  065 096 543