Asocijacija Birmingham: nabavljeni novi laptopi za BH dopunsku školu

Bosanskohercegovačka dopunska škola Birmingham započinje bh.dopunsku nastavu i u novoj 2021.godini. U konsultaciji sa učiteljima odlučeno je da će se nastava i dalje odvijati online do daljnjeg zbog trenutne situacije sa koronavirusom (Covid-19). S ciljem zaštite zdravlja djece te kako bi spriječili širenje zarazne bolesti uzrokovane koronavirusom (COVID 19),učenici će pratiti nastavu isključivo elektronskim putem.…