News & Updates
BKC PRIJEDOR UPUTIO INICIJATIVU SKUPŠTINI GRADA PRIJEDORA ZA DAVANJE NAZIVA ULICI ILI TRGU PREMA AHMET KEMAL BAYSAKU – PRIJATELJU GRADA PRIJEDORA
PRIJEDOR, 10.JANUAR 2021.
Obavještavamo javnost u Gradu Prijedoru, Bosni i Hercegovini i dijaspori da je Udruženje Bosanski kulturni centar u Prijedoru uputilo nadležnim organima Skupštine Grada Prijedora – predjsedniku Skupštine g.Mirsadu Duratoviću i svim odbornicima Skupštine, kao i Gradonačelniku Grada Prijedora g.Daliboru Pavloviću, zvaničnu inicijativu za davanje naziva ulici ili trgu na području Grada Prijedora prema  preminulom, počasnom Generalnom konzulu Bosne i Hercegovine u Republici  Turskoj Nj.e.Ahmet Kemal Baysaku.
U nastavku Vam dosnosimo izvod iz teksta ove inicijative Udruženja BKC u Prijedoru:
Poštovani predsjedniče Skupštine Grada Prijedora, gospodine Mirsad Duratović,
Vrlo poštovani odbornici Skupštine Grada Prijedora,
Cijenjeni Gradonačelniče Grada Prijedora, gospodine Dalibor Pavlović,
Ovim putem dostavljamo prijedlog za pokretanje inicijative za davanje naziva ulici ili trgu na području Grada Prijedora prema  preminulom, počasnom Generalnom konzulu Bosne i Hercegovine u Republici  Turskoj Nj.e.Ahmet Kemal Baysaku.
U skladu s tim, predlažemo da Skupština Grada Prijedora u skladu sa odredbama člana 39, stav (2), tačka 14) Statuta Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj 12/17) donese odluku da odabrana ulica ili trg u Gradu Prijedoru nosi sljedeći naziv:
„Ulica Ahmet Kemal Baysaka – prijatelja Grada Prijedora“ ili
„Trg Ahmet Kemal Baysaka – prijatelja Grada Prijedora“,
iz razloga veoma značajnog i izuzetnog ličnog doprinosa gospodina Ahmet Kemal Baysaka građanima i institucijama Grada Prijedora, naročito u:
U projektu „bratimljenja“ Grada Prijedora i Grada Manise u Republici Turskoj;
Razvoju kulturne i ostale društvene saradnje i odnosa između Grada Prijedora i turskih gradova Manise i Izmira;
Pomaganju stanovnika Grada Prijedora koje je stradalo u poplavama 2014.godine;
Iskrenoj ljubavi i plemenitosti prema Bosni i Hercegovini i njenim gradovima među kojima je bio i Prijedor, kao i svim njenim narodima i građanima.
Predlažemo da predmetnu inicijativu na razmatranje Skupštini Grada Prijedora upute sljedeći ovlašteni predlagači:
Predsjednik Skupštine Grada Prijedora, i/ili
Klub i/ili klubovi odbornika, i/ili odbornici pojedinačno, koji djeluju u Skupštini Grada Prijedora, i/ili
Gradonačelnik Grada Prijedora, u okviru svoje nadležnosti.
U prilogu Vam dostavljamo Odluku Upravnog odbora Udruženja Bosanski kulturni centar u Prijedoru broj: BKC-UO/01/IV-02/2021 od 10.01.2021.godine o pokretanju predmetne inicijative, kao i izvod iz biografskih podataka gospodina Ahmet Kemala Baysaka.
Vrlo poštovani, cijenimo da su Grad Prijedor, njegovi najviši organi i funkcioneri, kao i svi stanovnici grada, u gospodinu Baysaku prepoznavali istinskog, iskrenog i plemenitog čovjeka i velikog prijatelja Grada Prijedora i svakog njegovog građanina, te da će ovaj prijedlog inicijative biti naš zajednički doprinos trajne uspomene i sjećanja na gospodina Ahmet Kemal Baysaka.
Generalni sekretar BKC Prijedor

Alma Semanić