News & Updates

Prijavite se za  , online (Zoom) izdanje Biznis foruma bh. dijaspore zakazano za 14.4.2021. godine. Pod sloganom “Dijaspora se vraća kući”, na ovom izdanju BHdiaFor-a želimo okupiti lidere/ke lokalnih zajednica, poduzetnike/ice i predstavnike/ce organizacija civilnog društva koji su uključeni u poslovno povezivanje bh. dijaspore. Razgovaramo o izazovima u godini iza nas, ali prilikama u 2021. godini. Ovogodišnje izdanje BHdiaFor-a podržano je od USAID projekta “Diaspora Invest” i Biznis centra bh. dijaspore.

https://podio.com/webforms/25734535/1919077

O skupu

Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor je najveći poslovni skup sa dijasporom u Evropi. Skup se održava svake godine na drugoj lokaciji u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi skupa su:

  1. Stimuliranje investicija i poslovne saradnje sa dijasporom
  2. Predstavljanje Savjetodavnog tijela za investicije dijaspore (DIAC)

Forum pruža mogućnost za poslovno umrežavanje i istraživanje mogućnosti ulaganja u BiH. Na ovogodišnjem skupu će se prezentarati i inovacije u saradnji sa bh.dijasporom, uključujući dostupnu tehničku podršku i grantove ulagačima iz dijaspore, Biznis centar bh. dijaspore koji služi kao prva adresa za investitore, te nedavno pokrenutu platformu za povezivanje bh.dijaspore www.diasporainvest.ba.

Do sada je Forum ugostio preko 1000 učesnika, potencijalnih investitora i menadžera bh.porijekla iz 40 zemalja. Pored toga, Biznis centar bh.dijaspore, orgnizator skupa koji služi kao prva adresa za ulagače iz dijaspore, je do sada na razne načine pružio podršku 1.000 osoba bh.porijekla u njihovoj namjeri da ulože ili da se povežu sa domaćim kompanijama u BiH.

Biznis forum bh. dijaspore – BHdiaFor