News & Updates

Time je Grad Sarajevo formalno iskazao svoju čvrstu namjeru da osnaži veze sa bh. dijasporom koja kao ambasador BiH širom svijeta ima važnu ulogu u promociji Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada kao investicione i turističke destinacije.„Ponosna sam što je u mandatu aktuelne gradske administracije po prvi put ova odluka zvanično donesena i podržana od gradskih vijećnika. Mi želimo jačati veze sa našom dijasporom i uspostaviti što bolju saradnju i komunikaciju”, istakla je gradonačelnica Sarajeva. Karić je kazala da ne sumnja da će ova saradnja polučiti vidljive rezultati organiziranjem prezentacije investicionih projekata, konferencija, sajmova, festivala, kao i susreta dijaspore BiH sa biznismenima, poslovnim ženama, mladima, umjetnicima i kulturnim radnicima iz Sarajeva i BiH.Memorandumom je predviđena i prezentacija projekata Grada stranim investitorima sa kojima SSDBiH ostvaruje kontakte te organiziranje manifestacije „Dani dijaspore u Sarajevu/Bosni i Hercegovini“ sa određenom tematikom.