Uncategorized

Opis poziva

 

USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh.dijaspore (DBC) raspisuju javni poziv za mlade članove/ice bh. dijaspore za učešće u programu organizacije poslovne prakse pri kompanijama u Bosni i Hercegovini, a poziv obuhvata studente/ice završnih godina dodiplomskih i postdiplomskih studija, odnosno mlade ljude koji su završili dodiplomske ili postdiplomske studije te žele iskusiti poslovnu praksu u jednoj od kompanija u domovini, a koja odgovara njihovoj struci, usmjerenju, interesovanju i potrebama do 30 godina starosti, a koji su članovi/članice bh. dijaspore (proveli najmanje 3 godine u posljednjih 5 godina u inostranstvu uz dokaz o porijeklu iz BiH – preko roditelja ili direktno bez obaveze posjedovanja bh. državljanstva).

Biznis centar bh. dijaspore (DBC) je kancelarija za podršku investicijama bosanskohercegovačke dijaspore, koja je nastala kao rezultat saradnje i provedbe USAID projekta „Diaspora Invest“ i udruženja „Naša perspektiva“. DBC pruža podršku registrovanim kompanijama, kompanijama koje su u ranoj fazi razvoja, kompanijama koje još uvijek prolaze proces registracije, fizičkim licima iz bh. dijaspore zainteresovanim za ulaganje, jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog društva zainteresovanim za podršku ekonomskom razvoju BiH kroz ulaganje i uključivanje dijaspore.

Od aprila 2017. godine do danas, USAID projekat “Diaspora Invest” i Biznis centar bh. dijaspore su pružili podršku preko 140 kompanija sa učešćem dijaspore. Ovaj Javni poziv je rezultat nastojanja da se konkretnim aktivnostima pokaže da pored investitora iz bh. dijaspore, naša dijaspora ima veliku snagu i potencijal u novim generacijama koje žele i mogu pomoći domaćim kompanijama iz BiH da izađu na međunarodna tržišta i doprinesu svojim obrazovanjem, vještinama i iskustvom života u inostranstvu bržem napretku i razvoju privrede u domovini.

 

Koje mlade članove/ice bh. dijaspore su obuhvaćene ovim pozivom?

Ovaj poziv obuhvata članove/ice bh. dijaspore (ljude porijeklom iz Bosne i Hercegovine koji su najmanje 3 godine u kontinuitetu u posljednjih 5 godina živjeli u inostranstvu) koji imaju manje od 30 godina, a koji su: studenti/ice završnih godina dodiplomskih i postdiplomskih studija, ili su završili dodiplomske ili postdiplomske studije te žele iskusiti poslovnu praksu u jednoj od kompanija u domovini, a koja odgovara njihovoj struci, usmjerenju, interesovanju i potrebama.  Lica moraju biti članovi/članice bh. dijaspore (proveli najmanje 3 godine u posljednjih 5 godina u inostranstvu te dokaz o porijeklu iz BiH – preko roditelja ili direktno bez obaveze posjedovanja bh. državljanstva).

 

Šta se očekuje od učesnika/ca programa poslovne prakse?

Od učesnika/ica programa poslovne prakse se očekuje:

 • Učešće u preliminarnoj komunikaciji sa USAID projektom “Diaspora Invest” i kompanijama koje Projekat predloži za povezivanje i realizaciju prakse
 • Učešće u razvoju modelu poslovne prakse koja bi obuhvatala četiri 10-satne radne sedmice (sa programom koji bi predložio realizaciju online putem, te realizaciju uživo – alternativno, u ovisnosti na potrebe i razvoj situacije sa pandemijom Covid-19)
 • Učešće u online treninzima sa izabranim učesnicima/ama DiaWorks Internship Programa u okviru pripremnih aktivnosti sa praktičnim vježabama, stručnom asistencijom i podrškom
 • Provedbu plana poslovne prakse koja bi trajala 4 radne sedmice
 • Potpisivanje sporazuma o poslovnoj praksi koji će utvrditi prava i obaveze kompanije i praktikanta/praktikantice
 • Učestvuje u razgovorima – promo video i uspješne priče o realizaciji prakse

Gdje će Biznis centar bh. dijaspore pomoći?

 • Organizovati najmanje četiri online treninga sa izabranim učesnicima/ama DiaWorks Internship Programa u okviru pripremnih aktivnosti sa praktičnim vježabama, stručnom asistencijom i podrškom (30 dana – juli/august)
 • Razraditi model realizacije direktne poslovne prakse kroz 40 sati radna u 4 sedmice (30 dana – august/septembar)
 • Pripremiti sporazum o poslovnoj praksi koji će utvrditi prava i obaveze kompanije i praktikanta/praktikantice
 • Realizirati proces selekcije i mapiranja potencijalnih praktikanata/praktikantica
 • Osigurati podršku u logističkoj realizaciji prakse (u dogovoru između praktikanta, kompanije i Biznis centra)
 • Olakšava realizaciju prakse i komunikaciju između praktikanta/praktikantice i kompanije
 • Pripremiti promo video o kompanijama učesnicama programa i predočiti iskustva praktikanta/praktikantice kroz rad u programu (septembar)
 • Napisati uspješnu priču i osigurati vidljivost učesnika/ca programa (septembar)
 • Organizovati panel diskusije i osigurati priliku učesnicima/ama programa da prezentuju dobre prakse (septembar-decembar)
 • Pripremiti certifikate o realiziranoj praksi za kompaniju i praktikanta/praktikanticu
 • Učesnik/ica će postati dijelom DiaWorks Internship Program mreže koja će biti prepoznatljiva adresa za povezivanje mladih talenata iz bh. dijaspore

USAID projekat „Diaspora Invest“ i Biznis centar bh. dijaspore će u okviru svojih aktivnosti realizirati i dodatne aktivnosti koje uključuju jedinice lokalne samouprave.

 

Planirani vremenski okvir provedbe aktivnosti

Aktivnosti tehničke podrške će se realizirati u periodu od jula 2021. do decembra 2021. godine, a po izboru prijavljenih kompanija i selekciji kandidata/kandidatkinja za prakse, te sklapanju sporazuma za realizaciju prakse. Realizacija pripremnih trening programa bi se provela online putem u julu, a sama praksa u julu/august/septembru – što će se dodatno precizirati pojediničnim planovima za svakog učesnika/cu programa.

Sadržaj prijave i kontakt informacije

Prijava se realizira popunjavanjem formuilara: http://bit.ly/diasporainternship2021.

Prijava treba uključiti:

 • Vaš CV
 • Motivaciono pismo

Rok za dostavu potrebnih informacija je 30.06.2021. (do 16:00h).

 

Diaspora Invest