News & Updates

Posjeta predstavi Old Bridge koja je vrlo popularna u Londonu a dramaturgija je rađena po istoimenom romanu.

Radnja se dešava u Mostaru devedesetih godina u vremenu agresije na BiH. Radnja je vezana za život mladih u ratnoj zoni a glavni likovi su Mili skakač sa Starog mosta i Mina njegova djevojka koji upravo u tom vremenu sanjaju o svojoj budućnosti,međutim rat na jedno vrijeme razdvaja par od njihovih prijatelja koji doživljavaju svoje sudbine. Na samom kraju prijatelji su skupa, Mili je ranjen ali nastavljaju svoj život sa svim poslijedicama.

Predstava je privukla pažnju publike kao i struke što pokazuje i osvajanje prestižne nagrade “2020 Papatango New Writing Prize” Old Bridge je ljubavna priča koja se dešava u ratnom okruženju koji je zaboravljan od Evrope .

Pisac priče je Igor Memić koji je rođen u Mostaru a odrasta u Londonu i Old Bridge je njegov prvenac koji se postavio u produkciji Papatango u Theatre in London u režiji Selme Dimitrijević.

Nakon jedne od predstava organizovan je i okrugli sto na temu Agresije na BiH i događaja u toku rata a na panelu su učestvovali : Gayle Munro deputi direktor within the Centrefor Children & Families , Zaim Pašić predsjednik BH UK Network Birmingham kao predstavnik BHCAC London, Safet Vukalić kao preživjeli egzodusa u Prijedoru a panel je vodio Direktor Papatango.

Pašić je predstavio rad i način organizovanja bh građana u Velikoj Britaniji kao i način rada i funkcije BH UK Networka kao saveza u VB, te očuvanja osnovnih kulturnih vrijednosti kroz bh dopunske škole kao i organizovanje raznih kulturnih događaja i predstavljanja istih lokalnoj zajednici te naravno pomogli pri samom osnivanju svim gradjanima iz BiH koji su imali poteškoče u prilagođavanju života u VB.