News & Updates

„Osim što će studenti moći izučavati bosanski jezik, on će biti i akreditovan i to sa 3 ETCS boda, što nije ni malo, jer neki predmeti imaju 1 ili 2.

Od narednog semestra studenti Univerziteta u Beču moći će kao studijski ili izborni predmet birati i bosanski jezik. Za to je u najvećoj mjeri zaslužna Azra Hodžić-Kadić, profesorica u Centru za jezike, odjela pri Univerzitetu u Beču. Kako za Raport kaže prof. Hodžić-Kadić, naš jezik će moći učiti studenti na sva tri ciklusa.

„Osim što će studenti moći izučavati bosanski jezik, on će biti i akreditovan i to sa 3 ETCS boda, što nije ni malo, jer neki predmeti imaju 1 ili 2.

Preko Instituta za strane jezike inicirala sam da se u Centar za jezike uvede i bosanski jezik, jer je počeo rasti interes studenata, što mi je bio dodatni vjetar u leđa. Uz to, ovo može koristiti i našoj djeci koja su rođena u Austriji, a ne vladaju dobro našim jezikom. U Centru za jezike do sada su bili hrvatski i srpski jezik, a bosanski nije bio u ponudi, mada su ga željeli studenti učiti“, kaže prof. Hodžić-Kadić.

Ona predaje hrvatski jezik i lektor je, a predavala je i srpski jezik na Akademiji za sigurnost i Vojnoj akademiji. Do sada je, kako kaže prof. Hodžić-Kadić, postojala mogućnost da u sklopu slavistike studenti uče bosanski, hrvatski i srpski jezik.

 “Veliki je uspjeh činjenica da je naš jezik uvršten kao predmet tj. kao strani jezik, jer i zbog integracijskog procesa i poštivanja sa naučne strane, bosanski jezik treba biti dio Centra za jezike, u kojem se izučava 35 stranih jezika. Bilo mi je pomalo čudno da nije uvršten, s obzirom na historijsku povezanost Austrije i BiH te činjenicu da u ovoj zemlji živi između 200 i 250 hiljada Bosanaca i Hercegovaca“, govori prof. Hodžić-Kadić.

Iako oko 10 godina predaje hrvatski i srpski na raznim visokoškolskim ustanovama, naša sagovornica kaže kako do sada nije imala priliku predavati bosanski jezik.

Dodaje da je bilo i otežavajućih okolnosti, koje se, prije svega, odnose na nepostojanje udžbenika. Naime, ne postoje udžbenici za bosanski jezik, odnosno i ako ih ima ne odgovaraju evropskim referencama. S druge strane, udžbenici koji se proizvode u BiH, nisu koncipirani prema nivoima.

„Zato sam prije dvije godine odlučila pokrenuti projekt ‘Otkrij bosanski’, koji će iznjedriti pet udžbenika po nivoima od A1 do C1 te dva gramatička priručnika. Svi ovi udžbenici su višejezični i sadrže upute na njemačkom i engleskom jeziku“, kaže prof. Hodžić-Kadić.