News & Updates

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH svake godine izrađuje ”Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini” koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja u zemlji nudeći na jednome mjestu sve neophodne kontakte kao važan preduvjet za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju, izložbi konferenciji, kongresu ili drugoj promotivnoj aktivnosti.

Time Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine doprinosi promociji bosanskohercegovačkih privrednih potencijala, jača i unaprijeđuje saradnju na području promocije i koordinacije privrednih aktivnosti kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BOSNE I HERCEGOVINE

page15image3825728

TELEFON: +387 33 566 222, CIS@KOMORABIH.BA;

BRANISLAVA ĐURĐEVA 10,
BOSNA I HERCEGOVINA

FAX: +387 33 214 292 WWW.KOMORABIH.BA

page15image3785456 page15image3785664

71000 SARAJEVO