Radionica u Bosanskoj kući: Bolje povezani u Balsall Heath-u i Sparkbrook-u

Bosnia UK Network u kooperaciji sa lokalnim organizacijama i timom  Neighborhood News Online kao dio programa Aging Better je organizovala  radionicu o upotrebi javnih medija i interneta u reklamne i obavještajne svrhe. Radionica je održana u prostorijama Bosanske kuće u jutranjim satima. Volonterske organizacije, grupe i pojedinci koji aktivno rade i djeluju u  području Balsall…

KALENDAR SAJMOVA I MANIFESTACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 2020.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH svake godine izrađuje ”Kalendar sajmova i manifestacija u Bosni i Hercegovini” koji pruža detaljan i hronološki pregled najznačajnijih poslovnih događaja u zemlji nudeći na jednome mjestu sve neophodne kontakte kao važan preduvjet za direktan nastup potencijalnih izlagača, odnosno posjetu nekom sajamskom događaju,…