News & Updates

Tokom vikenda, BH UK Network (zajednica bh.udruženja u Velikoj Britaniji)  je u suradnji sa udruženjima “Otkrij bosanski” iz Beča i “OBHU”, Odborom bh.učitelja u Danskoj održao online seminar za nastavnike bosanskohercegovačkih dopunskih škola iz Velike Britanije,Danske, Finske, Norveške i Katra. 

Nastavnici su poslušali predavanje na temu značaja i očuvanja maternjeg jezika kojeg su održali prof. mr. Azra Hodžić-Kadić i prof. dr. Halid Bulić. Osim  stručnih i veoma korisnih predavanja, uvaženi predavači i nastavnici su imali priliku da govore o problematici sa kojom se susreću prilikom izvođenja nastave maternjeg jezika, najvećim izazovima za učenike, o saradnji sa roditeljima i institucijama u matici.

Polaznici seminara su iskoristili ovu priliku kako bi postavili pitanja predavačima i razjasnili  nedoumice sa kojima se susreću u praksi. Bilo je govora i o nekim  budućim zajedničkim saradnjama i  projektima, sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta nastave maternjeg jezika u dijaspori.

Seminaru iz Velike Britanije su prisustvovali nastavnici; Senadin Selimić, Arnela Pašić, Emir Bolić, Eldina Bolić, Sadija Muminović, Aldin Žilić, Belma Muhamedagić, Semira Jakupović, Edina Kikić, Sabit Jakupović.

U skladu sa trenutnom situacijom, seminar se održao online putem zoom aplikacije, 10. i 11. aprila od 10h do 14.00h. Ponosni smo činjenicom da bh.dopunske škole u Velikoj Britaniji rade u kontinuitetu već više od 25.godina i nadamo se da će ovaj seminar doprinijeti unapređenju rada dopunske nastave.

Stručno usavršavanje i daljno obrazovanje visokog kvaliteta uspostavlja jako važan aspekat u cjeloživotnom učenju (Life long learning),posebno za maternji jezik i nastavu bosanskog jezika. Izvan matice postoji, nažalost, vrlo malo ponuda. Naime, takve ponude se čak ne orijentišu na izučavanje bosanskog jezika u višejezičnom društvu i nisu prilagođene odgovarajućem planu i programu koji bi bili nastavnicima uputa i pomoć pri realizaciji nastave. Upravo zbog ovakve potrebe formirano je udruženje „Otkrij bosanski“ u Beču koje je zajedno u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Sarajevu ponudio seminare prateći najnovije metodičke, didaktičke i jezičke potrebe našim nastavnicima koji predaju u inozemstvu nastavu maternjeg jezika.

Arnela Pašić

BH UK Network