News & Updates

InQuire je mreža za vođenje politika utemeljenih na dokazima (eng. Evidence2Policy Hub) u okviru koje je uspostavljen Research Incubator program obuka za doktorante s univerziteta u BiH. Cilj ovog programa namjenjenog doktorantima je da ohrabri istraživanja iz društvenih nauka, te omogući mladim istraživačima da razviju vještine izrade kvalitetnih istraživačkih prijedloga projekata relevantih za diskusiju i donošenje politika/programa u BiH. Program je nastao kao odgovor na niz upita doktoranata za podrškom u  razvijanju istraživačkih projekata za izradu doktorskih teza, a trenutno je fokusiran na oblasti društvenih nauka. InQuire pruža zainteresiranim kandidatima mogućnost da kroz program komuniciraju sa predstavnicima institucija u BiH koje predlažu teme/probleme koje istraživački projekti mogu adresirati. Svaki kandidat koji bude izabran je u prilici da intenzivno sarađuje sa mrežom mentora, profesorima sa univerziteta i istraživačkih instituta iz zemalja Zapadnog Balkana, Evrope, ali i cijelog svijeta.

U prvoj polovini 2021. godine je kroz naš program uspješno prošlo 12 polaznika uz podršku mreže mentora koja u ovom momentu broji 18 članova. Većina mentora u mreži su predstavnici BiH dijaspore. Osim obuke iz dizajniranja prijedloga istraživanja, polaznici su imali mogućnost da steknu praktična znanja u implementaciji istraživačkih projekata u okviru CREDI-a, te da koriste različite alate, modele i programe u okviru naše laboratorije podataka. Na osnovu rezultata prve generacije polaznika, odlučili smo sličan program implementirati barem jednom u toku akademske godine. Trenutno je otvoren poziv za prijave za program, te očekujemo da ćemo sa implementacijom programa započeti u decembru 2021. godine.

Ovim putem vas molim da ovu informaciju i poziv proslijedite članovima vašeg udruženja, a koji imaju prethodnog iskustva u radu na istraživačkim projektima, te bi mogli biti zainteresovani za učešće u gore opisanom programu. Cilj nam je da našim doktorantima pružimo priliku da znanja stiču u BiH, čime bismo doprinijeli razvoju akademskog društva u BiH i smanjenju emigracije mladih osoba iz države. Na ovaj način takođe uspostavljamo važan kanal prenosa znanja iz dijaspore u BiH, te priliku za uticaj dijaspore na procese zagovaranja i reformi politika kroz publikovanje relevantnih empirijskih istraživanja. Mentori koji budu radili sa kandidatima u okviru gore opisanog programa mogu raditi na objavi zajedničkih akademskih članaka, te angažovati doktorante za vlastite istraživačke projekte na području BiH i šire. Više informacija o InQuire možete pronaći na www.inquire.ba.

Ukoliko je neko od vaših članova zainteresovan za učeše u ovom programu, molimo da se javi na e-mail adresu inquire@credi.ba i pošalje nam svoju biografiju. Vama i zainteresiranim mentorima stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja uz mogućnost organizacije skype poziva za evantualnu diskusiju svih nedoumica. Hvala vam unaprijed.

Amela Kurta