News & Updates

U okviru Svjetskog prvenstva dijaspore BiH u futsalu,  iskorištena je prilika za održavanje sastanka Glavnog Odbora SSD BIH. Sastanku su prisustvovali predstavnici bh.dijaspore Holandije, Norveške, Švedske ,Danske Finske Švicarske, Njemačke ,Austrije, Turske  i Velike Britanije, te predstavnici  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH Dževad Mahmutović(zamjenik Ministra) i Kemo Sarač (pomoćnik Ministra) te ambasador BiH u Turskoj , Nj.E. Adis Alagić.

Potvrđena je ranija odluka da se 11. Kongres SSD BIH održi u Sarajevu. 2 jula. 2022. godine. Na kongresu će se sumirati rad Saveza u prethodnom periodu i odrediti smjernice za naredne aktivnosti. Također, dan prije Kongresa održat će se svečana akademija povodom 20 godina postojanja i uspješnog rada Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine (SSD BIH).

Ovu priliku iskoristili su i delegati iz Velike Britanije koji su ispred BH UK Networka, krovne organizacije bh.asocijacija u Velikoj Britaniji, uručili zahvalnicu Svjetskom savezu dijaspore BIH. BH UK Network  je dugo godina bio sjedište Saveza. Možemo slobodno reći jedan od glavnih inicijatora za formiranje SSD BIH je bio upravo  BH UK Network, koji je od samog osnivanja SSD BIH učestvuje u različitim aktivnostima. Ova zahvalnica je dokaz izvanredne saradnje Networka i Saveza. Zahvalnicu su uručili Almin Kazić, Zaim Pašić i Anes Cerić, a u ime SSD BIH zahvalnicu je primio Hasan Šehović, predsjednik SSD BIH. 

Kao krovna organizacija Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBIH) ima cilj da uvezuje i koordinira rad udruženja, klubova i mnogobrojnih nevladinih organizacija (NVO) širom svijeta.

Pripremni sastanak održan je u junu, 2001. godine u prostorijama BiH Kluba Brent, u Londonu. Na sastanku su bili predstavnici udruženja iz: Australije, Austrije, Velike Britanije, Danske, Holandije, Republike Irske, Švicarske, SAD i Švedske.

Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine (SSDBIH) osnovan je na Prvom kongresu dijaspore BiH održanom u Sarajevu, 25. i 26. maja 2002. godine u prisustvu: državnih organa BiH, predstavnika gradova, privrednih preduzeća, nevladinih organizacija Bosne i Hercegovine i preko 200 delegata bosanskohercegovačkih udruženja iz: Australije, Austrije, Belgije, Danske, Egipta, Finske, Francuske, Holandije, Hrvatske, Italije, Jugoslavije, Kanade, Luksemburga, Makedonije, Norveške, Njemačke, Republike Irske, Švedske, Švicarske, SAD, Slovenije, Velike Britanije i Turske.