News & Updates
Na području općine Žepče provodi se aktivnost mapiranja žepačke dijaspore u cilju ažuriranja Baze podataka žepačke dijaspore koja sadržava podatke o fizičkim i pravnim osobama koje su rođene ili vode porijeklo iz općine Žepče a nastanjene su van njenih granica. 
Baza podataka se izrađuje u svrhu olakšavanja i poticanja gospodarske, kulturne i sportske suradnje između pojedinaca, kolektiva, poduzeća iz općine Žepče sa predstavnicima žepačke dijaspore, razmjene i širenja informacija, promocije ulaganja u općinu Žepče, kao i promocije poslovnih ljudi iz iseljeništva/dijaspore.
Podaci za Bazu podataka žepačke dijaspore se dostavljaju isključivo na dragovoljnoj osnovi. Podaci su povjerljivi, neće se distribuirati i koristit će se samo za potrebe projekta i to isključivo po pitanju potencijalne suradnje sa dijasporom.
Zamolili bi Vas da nam pomognete i proslijedite ovu informaciju i link na stranicu  zepce.online/nigdje-kao-kod-kuce.
Posebno biste nam pomogli, ako bi proslijedili ovu informaciju osobama za koje znate da potječu iz općine Žepče.
Marijana Tomić-Stručni suradnik za rad sa MMSP i dijasporom